torsdag den 20. maj 2010

En stille massakre på Folkeskolen

Socialdemokraternes Folketingskandidat Pernille Rosenkrantz-Theil raser over nedskæringerne på Folkeskolerne:

”Der foregår en stille massakre på den danske folkeskole”, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, som reaktion på opgørelsen fra Danmarks Lærerforening, der viser, at 1.100 lærere mister jobbet på landsplan, heraf de 75 på Fyn.

”Kommunernes økonomi bliver kørt i et alt, alt for stramt greb. De har ikke mulighed for at afsætte flere penge til folkeskolerne uden så at være tvunget til at lave en massakre på ældreomsorgen eller børnehaverne. Så løsningen er altså, at vi er villige til at levere en større arbejdsindsats, for at få råd til at skolerne får nogle flere penge centralt fra”, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil.