tirsdag den 1. juni 2010

Skurkene sidder i bankdirektionen...

Skurkene sidder i bankdirektionen, ikke i arbejdsløshedskøen. Det kan vi vel være enige om. De arbejdsløse har jo ikke skabt krisen. De er krisens ofre. Ikke? Hvordan i alverden kommer regeringen og Dansk Folkeparti i tanker om, at det er de arbejdsløse, der skal betale regningen? Det er da at gennemføre dobbeltstraf overfor de arbejdsløse. Først er de blevet fyret på grund af andres frås og spekulationer, og dernæst halveres den periode, hvor de kan modtage dagpenge. Jeg vil bare så gerne have lov at arbejde 1 time mere om ugen for at undgå den halvering. Jeg synes, at det er svært nok i forvejen for dem, jeg kender, der har mistet deres jobs. Hvorfor dog denne ekstra usikkerhed, når pengene kan findes ad anden vej?

Antallet af børnefamilier, der er blevet sat på gaden er steget enormt efter krisen er brudt ud og fattigdommen i Danmark er et vokset konstant i de sidste ti år. Jeg vil gerne arbejde mere og betale mere i skat, hvis det betyder at vores velfærdssamfund kan overleve krisen. Jeg håber, at de af fleste os kan finde en rest af solidaritet i os, og række hånden ud til de tusinder af mennesker, der ufrivilligt er røget ud af arbejdsmarkedet. De har brug for at få adgang til uddannelse, uddannelse og atter uddannelse, og de har brug for at have ro om deres situation, så længe det varer, inden de kan komme ind på arbejdsmarkedet igen.
Lad os nu få rettet op på krisens skader uden at sætte hele vores samfundsmodel over styr. Lad de bredeste skuldre bære det tungeste læs.