mandag den 22. marts 2010

Pas godt på sygehuspersonalet, som skal passe godt på os

PRESSEMEDDELELSE

Pernille Rosenkrantz-Theil er rystet over forholdene på OUHs skadestue, som de beskrives i Fyens Stifttidende i dag, og opfordrer til, at vi passer bedre på personalet på sygehusene og til, at vi bruger flere penge på sygehusene generelt. Hun udtaler:

- Vi skal passe rigtig godt på vores personale på sygehusene. Vi har ikke uanede mængder af læger og sygeplejersker, og med det pres, der er på personalet, vil mange flygte væk fra sektoren og mange vil gå ned med stress. De skal have ordentlig tid til at tage sig af hver enkelt patient. Det ville selvsagt også være til gavn for os, som de skal passe på.
- Vi bliver simpelthen nødt til at have flere penge til sygehusene. Det er utrygt, at lægerne ikke har mere tid til hver enkelt patient. Der er blevet prioriteret helt forkert i vores samfund, når det i år 2010 skal føles utrygt på en dansk skadestue. Vi lever jo ikke i et uland.
- Det her er et rigtig godt eksempel på, hvorfor vi skal betale noget mere i skat.

Socialdemokraterne har i sit udspil Fair Forandring sammen med SF stillet forslag om at bruge 5 mia. kr. mere til sygehusvæsnet. Pengene kommer bl.a. fra en afskaffelse af fradraget for private sygeforsikringer, højere afgifter på usunde fødevarer og fra en arbejdsskadeafgift.