søndag den 7. februar 2010

Vi skal selvfølgelig beskytte mishandlet kvinde

PRESSEMEDDELELSE vedr. udvisning af mishandlet kvinde

”Enten er Henrik Dam Kristensen blevet fejlciteret eller også er han i strid med partiets linje”, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, med henvisning til en artikel på politiken.dk, hvori der står:
”Henrik Dam Kristensen mener ikke, at der er behov for en lovændring, der skal hjælpe voldsramte kvinder, der venter på opholdstilladelse. Ifølge ham, virker loven som den skal.”
Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler: ”Vi går ind for at beskytte kvinder, som får tæv af deres mænd. Og vi går derfor under ingen omstændigheder ind for, at en kvinde, der har været i Danmark i ti år skal udvises, fordi hun vil skilles fra sin voldelige mand. Selvfølgelig skal den lov laves om.”

Så sent som i 2005 var vi medforslagsstillere på et beslutningsforslag under overskriften: ”Forslag til folketingsbeslutning om voldsramte udenlandske kvinder”, hvor vi blandt andet stiller forslag om, at: ”Herboende udenlandske kvinder, som kan dokumentere, at de har været udsat for vold, som hovedregel bevarer deres opholdstilladelse. Har kvinden opholdt sig i Danmark i under 18 måneder, skal der ske en individuel vurdering og en samlet afvejning af, hvorvidt hun skal have forlænget sin opholdstilladelse. Har kvinden opholdt sig i Danmark i over 18 måneder, skal det forhold, at hun har været udsat for overgreb, der har ført til ophævelse af samlivet, i sig selv medføre, at opholdstilladelsen forlænges.”

”Skal man tage de første tre linjer i vores principprogram alvorligt, kan vi sådan set heller ikke mene andet.” Slutter Pernille Rosenkrantz-Theil.

De tre første linjer i vores principprogram lyder således:
For os er mennesket i centrum, og dets velfærd er vores politiske mål. Ethvert menneske skal have mulighed for at virkeliggøre sine drømme om et godt liv inden for fællesskabets rammer. Ikke blot nogle få, ikke blot det store flertal, men alle. Intet mindre.
Beslutningsforslaget fra 2005 er dels klippet ind nedenfor, dels kan det findes under dette link: http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20042/beslutningsforslag/B54/som_fremsat.htm