fredag den 26. februar 2010

Rokadens mangel på krisehåndtering

Bragt i Fyens Stifttidende

Den økonomiske krise og arbejdsløsheden er ubetinget de vigtigste spørgsmål at finde svar på for den nuværende og for en kommende regering. Set med de briller er Løkkes rokade katastrofal. De tre ministre, der har hovedansvaret for krisehåndteringen sidder endnu på deres taburetter, nemlig statsministeren, finansministeren og beskæftigelsesministeren. Nu havde jeg ikke forventet, at statsministeren ville rokere sig selv, men jeg havde da en svag forhåbning om, at en eller to af de to andre ville blive skiftet ud med nogle nye. Vi har ikke haft større behov for en stærk beskæftigelsesminister i årtier. Ikke desto mindre har vi den mest usynlige beskæftigelsesminister i mands minde. Der var mere støj i hende som politiske ordfører. Bedre står det ikke til med krisehåndteringen i finansministeriet. Den har indtil nu bestået af at uddele milde gaver til bankerne uden at stille krav af den karakter som man har gjort i andre lande, såsom at indføre et loft over bankdirektørernes lønninger og bonusser. Den har bestået af historisk store skattelettelser særligt til de mest velbjærgede i vores samfund, og sidst men ikke mindst i et tåbeligt timet sparekatalog, hvor den smule opsving, der så småt titter frem, slås ihjel af nedskæringer og forringelser af velfærden. Hvis jeg var Løkke, ville jeg da benytte den første den bedste anledning til at komme af med de ansvarlige fagministre. Men nej, Løkke er åbenbart godt tilfreds med deres indsats. Nu kan han altså ikke længere undskylde sig med, at han har arvet regeringen fra Fogh. Rokaden er gennemført og nu må han selv stå på mål for deres arbejde.