fredag den 23. oktober 2009

Partistøtte giver balance

Der har været en del hylen fra de borgerlige over fagbevægelsens støtte til venstrefløjen i de senere dage. Faktisk mener jeg, at de borgerlige i stedet for den tåbelige mudderkastning skulle hylde den fine tradition og balance, der er i dansk politik netop på grund af erhvervsstøtten til de borgerlige og fagforeningsstøtten til venstrefløjen.

Vi er stolte af vores historie med fagbevægelsen og er glade for, at de vælger at støtte os til valgene. I den støtte ligger jo en tillidserklæring fra fagbevægelsen til, at vi repræsenterer lønmodtagerne bedst. Det er det vi allerhelst vil.

Det står jo fagbevægelsen frit for at vælge, hvem de støtter og det er faktisk forskelligt fra område til område, hvordan fagbevægelsen fordeler støtten mellem partierne og hvor meget de støtter med. Det er de demokratisk valgte bestyrelser i fagforeningerne, der beslutter, hvordan pengene bruges – og alle medlemmer af en fagforening har således mulighed for at øve indflydelse på fordelingen.

På samme måde står det arbejdsgiverne frit for at støtte, hvem de vil, og de vælger så at støtte de borgerlige meget massivt.

Hvorfor i alverden pege fingre af hinanden over det? Sådan har det været i 100 år. Sådan er balancen i vores samfund, og det fungerer fint, så længe der er åbenhed om, hvem der får penge og støtte hvorfra. Så kan folk jo stemme ud fra de oplysninger.