tirsdag den 9. december 2008

Mere for end imod

Javel, jeg er uenig i skattestop, ØMU og 24årsregel. Javel, det er da tunge områder, men det giver sig selv, at når jeg har meldt mig ind i socialdemokratiet, så er det fordi jeg er enig i langt, langt størstedelen af partiets politik - blot altså ikke i den række af områder, som stort set alle journalister lærte sig uden ad i sidste uge.

Blot for at illustrere, hvor jeg ligger i forhold til socialdemokratiets daglige politiske linje – og altså ikke kun i forhold til de kerneværdier, som vi deler, så har jeg trawlet socialdemokratiets finanslovsudspil for 2009 igennem med det for øje at finde enigheder og uenigheder. For det første er det væsentligt at konkludere, at jeg er enig i hovedlinjen, altså i analysen af, hvordan det stod til med dansk økonomi og vurderingen af, hvad der skulle til for at rette op på den (den økonomiske situation har ændret sig noget siden udspillet qua finanskrisen, men set i bakspejlet forstås).

Hernæst er jeg enig i (hold lige vejret for nu kommer hele remsen): Sundheds-, børne-og ældrepolitikken, i den ekstra milliard til kommunerne, i uddannelse-, forsknings- og beskæftigelsespolitikken, i integrations- og udviklingspolitikken, i fattigdomsbekæmpelsen og klimapolitikken. Denne remse udgør HELE udspillet til finanslov for 2009. Jeg ville nok have brugt lidt ekstra penge hist og pist, deraf min opfordring til at skrue væsentligt mere op for den offentlige sektor. Men fra ende til anden er finanslovsudspillet efter min mening skridt i den rigtige retning. Det er offensivt og det løser vigtige samfundsopgaver, det vil mindske uligheden i samfundet og det vil øge den offentlige sektor.

I øvrigt er jeg i gang med at læse samtlige politiske udspil fra S igennem igen fra ende til anden. Godt nok er jeg kun nået til E, så lad dette være en statusrapport :-): Jeg er enig i det meste af arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken, boligudspillet, børnepolitikken, computerspilsudspillet, cykelpolitikken, dyrevelfærden og så ved jeg altså ikke rigtig med energipolitikken, for jeg har meget begrænset forstand på energi og derfor er det meste af udspillet komplet sort snak for mig.

Slut med remserne. Flere har efterspurgt lidt flere meldinger på, hvad jeg mener om partiets daglige politiske linje. Jeg håber, at mine remser er svar på tiltale. Hvis ikke, så må man jo bare spørge igen – og til den tid er jeg sikkert nået igennem resten af udspillene.