fredag den 9. maj 2008

Usolidarisk at købe økologisk?! Bragt i EB

Hvad?! Skulle det nu være usolidarisk og amoralsk at købe økologisk fødevarer?! Det er alligevel et temmelig overraskende synspunkt. Ikke desto mindre er det blevet malet ud over den danske presse i denne uge. Jeg skal ellers hilse og sige, at det er en ualmindelig overfladisk og kortsigtet betragtning, at vi skal ødelægge jorden og miljøet for at skaffe mad nok her og nu. Det svarer lidt til at tisse i bukserne for at holde varmen på en kold dag.
En meget stor del af verdens jord bliver enten slet ikke dyrket eller dyrket super ineffektivt på grund af manglende viden, teknologi eller penge. Hvis man skal gøre noget alvorligt og langsigtet ved fødevareproblemet, så er det altså en god idé at stille de tre ting til rådighed for verdens fattige bønder. Andre dele af verdens jorde bliver.. ødelagt, fordi den lokale befolkning ikke har råd til at tænke langsigtet. Derfor fælder de bevoksningen for at skaffe brænde, og dermed ødelægges jorden, fordi den udsættes for vind og vejr. Man kan altså ikke tale om fødevarekrise uden også at tale om fattigdom og skæv fordeling af verdens ressourcer.
Det er da givet rigtigt, at hvis vi skal producere flere fødevarer i vores del af verden, hvor befolkningstætheden er kæmpestor og jorden udnyttet til det yderste, så er den eneste vej formodentlig genmodificerede fødevarer og kunstgødning. Men det ville da sådan set også være lidt smartere at løse det globale problem globalt, og dermed begynde at bruge jorden i ulandene bedre.
FN taler da også synspunktet midt i mod, og siger, at økologi ikke har det fjerneste at gøre med den nuværende fødevarekrise. Undersøgelser viser oven i købet også, at bønderne i ulandene kan fordoble deres produktion ved at dyrke økologisk.
Jeg er sådan set med på, at det kan være på sin plads at afhjælpe et akut problem ved at bruge kunstgødning. Menneskeliv må selvfølgelig altid veje tungest. Og hvis først folk er døde af sult, så er den langsigtede idé jo temmelig ligegyldig. Men så kan de høje herre passende afsætte de penge af, der skal til for at dyrke ti økologiske marker i ulandene for hver marker de sprøjter til med deres gift for at løse her og nu-problemet. Så kan man slå to fluer med et smæk.
Uanset om man vælger den ene eller den anden strategi, så skal der penge på bordet. Hvis ikke der handles hurtigt, så vil vi blive vidner til massive sultkatastrofer og sociale uroligheder. Herhjemme mærker vi fødevarekrisen ved stigende priser i supermarkederne. Det er naturligvis irriterende, men har ikke samme alvorlige konsekvenser som i de fattige lande, hvor familier pludselig skal bruge for stor en del af deres indtægt på mad - og dermed levnes der ikke penge til skole til børnene, lægebesøg eller husleje. På trods af at problemet er klart størst her blandt de fattige, så er der ingen tvivl om, at løsningen ligger i vores del af verden. Det er her pengene findes. Så til lommerne kære politikere. Der skal investeres i mad – og økologiske marker. Usolidarisk og amoralsk? Næppe. Der skal smækkes fluer.