fredag den 4. april 2008

Kofoed - spørgsmål og svar fra mail

Mange har spurgt stort set enslydende, hvad jeg mener om hele Kofoed-sagen. Her er et kort svar:
Han har ikke gjort noget ulovligt. Hvis folk mener, at den seksuelle lavalder er for lav, så må de stille forslag om at sætte den i vejret. For den er jo netop 15 år for at sende et signal om, at man som 15 årig er i stand til selv at tage stilling til, hvem man vil have sex med. Ergo er der tale om to voksne mennesker - og eftersom alle er enige om, at der ikke har været tale om tvang, så forstår jeg ikke, hvad vi andre skal involveres i den affære for.
(erstat mig med resten af teksten)