lørdag den 23. februar 2008

Verdens vageste venstremand!

”Jeg vil gerne understrege, at det ikke er samfundets skyld”, lægger statsministeren ud i 21Søndag. Og dernæst bliver vi alle belært om, at de unge bare skal passe deres skole og få sig et arbejde. Og at de må tage sig sammen. Vi får at vide af statsministeren, at de unge ikke har et budskab. Dernæst at deres metoder skader deres sag. Det hænger da ikke sammen søde Anders – du sagde jo lige, at de ikke har noget budskab, hvad er det så for en sag, der bliver skadet af bål i gaden? Han var usammenhængende og uden nogen form for bud på, hvad vi som samfund kan stille op for at undgå en situation som i de parisiske forstæder, hvor frustrerede unger med jævne mellemrum går amok.

Måske har de unge et budskab. Måske er det bare ikke så pænt og velformuleret, som statsministeren er vant til. Måske har de ikke formuleret det i fællesskab, som om de var et politisk parti. En enkelt af de unge har ladet sig interviewe til Politiken. Hvis bare halvdelen af det overgreb, som et par betjente har begået mod ham er rigtigt, så er der altså et problem, som vores kære statsminister bør tage særdeles alvorligt. Nogle af dem, der burde være de voksne, de professionelle og dem der repræsenterer systemet overfor de unge med mellemrum opfører sig som de værste bisser. Der er enkelte elementer i politiet, som ikke kan håndtere den magt og det ansvar, som de er blevet udstyret med. Ja, de unge opfører sig helt uhyrligt. Men det gør en del af politiet ved gud også. Det har jeg selv stået i forreste række og været vidne til et antal gange gennem årene, og derfor kan jeg tydeligt se den situation for mig som den unge fyr i Politiken beskriver. Og forskellen på de unge og politiet er jo netop, at politiet er voksne mennesker, der er ansat til at passe på de unge. Ikke til at chikanere alt, hvad der kan kravle og gå - bare det er sorthåret eller bærer hætte. Desværre er de unge ikke så fortrolige med systemet, at de klager hver gang en betjent har overtrådt sine beføjelser ved at krænke deres retssikkerhed, komme med trusler eller ved decideret at være voldelige overfor de unge.

Lyt nu, Anders Fogh! I stedet for et fladpandet ønske om at fremstå handlekraftig og konsekvent. Løs nu problemerne! I stedet for at grave dig ned i en ideologisk skyttegrav i en diskussion om, hvorvidt det er samfundets eller individets skyld. Skylden og ansvaret kan deles i porten mellem samfund og individ. Det har de fleste samfundsteoretikere for længst konkluderet. Kom nu videre!

Lyt nu! Alt tyder på, at visitationszonerne skaber flere problemer end de løser. Derfor: afskaf dem! Enkelte betjente er komplet ude af stand til at håndtere deres magt. Fyr dem!

De unge kan vi hverken afskaffe eller fyre, men vi kan give dem noget at miste. Og vi kan få dem til at føle sig som en del af samfundet. Det er deres forældre ikke altid de bedste til give dem, og netop derfor er det vores forbandede ansvar at sørge for at de unger får et ordentligt liv. Det er simpelthen ikke godt nok blot at bede dem om at tage sig sammen.

Men Fogh vil ikke være med til at belønne folk for, at de laver ballade. Desværre vil han heller ikke være med til at løse problemet. Regeringens udgiftsstop betyder jo tværtimod, at kommunerne har for få penge til at tage sig af de unge inden det går galt. Der er få penge til at tvangsfjerne dem, der burde have været det eller burde blive det. For få penge til, at pædagogerne havde tid til at tage sig af disse unger, da de gik i børnehave. For få penge til at give dem en skolegang, hvor skolen kunne kompensere for den mangelfulde hjemmefront. For få penge til en boligsocial indsats, der sætter familierne i stand til at tilbyde deres unger en ordentlig opvækst. For få til en behandling af forældrenes psykosociale problemer. Listen er uendelig lang. Men Fogh mener ikke, at det er samfundets skyld, derfor skal vi ikke bruge penge på den slags pjat. De unge skal bare tage sig sammen, finde sig i overgreb på overgreb. Og vi andre må leve med konsekvenserne af de unges forudsigelige reaktion.