mandag den 5. juli 2010

Hovedløs skattepolitik

Når krisen presser, arbejdsløsheden stiger og der bliver skåret ned i kommuner og regioner, er det ikke kun på grund af den økonomiske krise, det bunder i ti års uigennemtænkt og ideologisk skattepolitik.
Regering og Dansk Folkeparti er skyld i, at der i år bliver givet over 50 milliarder kroner i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010. Det viser en undersøgelse i Ugebrevet A4. Det er 50 milliarder, der kunne være brugt på at krisesikre det danske samfund. Man burde i stedet have lavet mere langsigtede investeringer i uddannelse, infrastruktur og vedvarende energi. Have skabt arbejdspladser og videreuddannet arbejdsstyrken, så den var rustet til fremtidens udfordringer. Havde man brugt de gode år, vi netop er gået igennem, til at fremtidssikre det danske samfund, havde vi stået langt bedre i forhold til krisen i dag.
Skattelettelserne er ikke alene skadelig for evnen til at håndtere krisen, de er også meget ulige fordelt, da det viser sig, at de rigeste ti procent i gennemsnit får 46.000 kroner, og den allerrigeste procent af befolkningen får 86.000 kroner i skattelettelse, mens de sidste ti procent med de laveste indkomster kun får en årlig skattelettelse på godt 4.000 kroner.
Det er tid til en mere retfærdig, og en ny regering, der tør at investerer i fremtiden, i stedet for at belønne de rigeste med hovedløse skattelettelser.