torsdag den 28. maj 2009

Selvom jeg ikke just er tilhænger af EU, stemmer jeg på Christel Schaldemose!

Denne pressemeddelelse er i dag sendt til pressen:

Under den overskrift opfordrer den fynske folketingskandidat Pernille Rosenkrantz-Theil sociale og grønne vælgere til at bruge deres stemme på en kandidat, der kæmper for netop et socialt og grønt Europa – uanset om de er tilhængere eller modstandere af EU. Helt konkret stemmer hun altså selv på Christel Schaldemose.
Lørdag d. 30. maj kl. 11-12 mødes Christel Schaldemose og Pernille Rosenkrantz-Theil til fælles uddeling af materialer ved Bazar Fyn, Thriges Plads 3-7, Odense.

Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, hvorfor hun som EU-modstander alligevel stemmer på tilhængeren Christel Schaldemose:
”Til parlamentsvalget er det jo ikke grundlaget for EU, vi stemmer om længere. Her vælger vi de mennesker, der skal lave den daglige politik i EU. Eksempelvis synes jeg, at en af de største udfordringer er at ændre på udviklingen i vores sundhedsvæsen. Privathospitaler pibler frem, og der er blevet skabt et A- og B-hold. Jeg vil have et godt, gratis offentligt sygehusvæsen for os alle sammen. Det kæmper jeg for i Danmark, og det kæmper Christel for sammen med alle de andre socialdemokrater i EU.”

Pressen er meget velkommen til at dukke op for yderligere kommentarer og billeder. For flere informationer kontakt Pernille Rosenkrantz-Theil på 22812229 eller på rosenkrantz@live.dk.