søndag den 25. januar 2009

Sagt på facebook om Liberal Alliance

Liberal Alligator(ance) er et forholdsvist hurtigt og adræt dyr. Alligatorens øjne er placeret, så den ikke kan se fremad men kun til siden.