fredag den 19. september 2008

Hold fast i ligeløn!

Denne uge har båret præg af et drama om den ligelønskommission, som en række fagforbund har stillet krav om siden de store streker i foråret. Dramaet har omhandlet grundlaget for kommissionen, og set med de strekendes øjne er det svært ikke at opfatte regeringens udspil som en hån.
Det har meget lidt med ligeløn at gøre. Hertil kommer, at der ikke lægges op til, at kommissionen skal foretage den helt nødvendige sammenligning mellem det mandetunge private arbejdsmarked og det kvindetunge offentlige.

Hvis der i fremtiden skal kunne tiltrækkes arbejdskraft til den offentlige sektor, bliver vi nødt til at gøre noget ved ligelønnen. At en kvindelig sygeplejerske skal have mindre end en mandlig ingeniør, medvirker naturligvis til, at kvinderne i kvindefagene ikke føler deres arbejde værdsat - og det bidrager til den bølge af medarbejdere, der søger væk fra de offentlige arbejdspladser. Ligeløn gør det selvfølgelig ikke alene, men det er da et væsentligt skridt på vejen at give folk en ordentlig løn for det de laver.
(erstat mig med resten af teksten)