fredag den 14. august 2009

Ja til kraftcenter for vedvarende energi på Lindø!

3Fs idé om et kraftcenter for vedvarende energi på Lindø bakkes op af Danfoss-formand, Jørgen Madsen Clausen – og nu også af socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil og LO-Odenses Helle Nielsen.

”Idéen er brilliant i forhold til at få udnyttet de mange forskellige idéer, der har været luftet i de senere dage.” Udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, og fortsætter: ”Vi vil opfordre de dygtigste energifolk, de dygtigste udviklere og erhvervsfolk, de folkevalgte, fagforeningsrepræsentanter, erhvervslivsrepræsentanter og de fremmeste forskere på Fyn om at sætte sig sammen og udvikle en idéen om et kraftcenter for vedvarende energi.”

”Disse dage er præget af en masse politiske meldinger og enkelte rigtig gode idéer. Idéen om et kraftcenter er en af dem, som der kan være mange stillinger og fremtid i. Jeg synes, at vi skal samle os om at få lidt kød på idéerne, og få skabt en plan for hele Fyn. Vi skal have så mange gode idéer i spil som muligt, vi skal have koordineret tingene, og så skal vi skal have en samlet uddannelse og efteruddannelsesplan, som kan levere det der skal til for at bære et kraftcenter.” Udtaler Helle Nielsen, formand for LO-Odense.

”Situationen er ganske alvorlig på Fyn. Lindø er jo blot den seneste i rækken af massefyringer på Fyn. Der er behov for alle gode kræfter, hvis vi skal have vendt udviklingen. Over de seneste dage er der kommet flere gode idéer til erhvervsudvikling på Fyn frem. Men der er behov for at få tingene fra idé og ud i virkeligheden.” Udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, og fortsætter:
”Behovet for beskæftigelse og efteruddannelse er større på Fyn end gennemsnittet for resten af landet. Øen har været hårdt ramt af finanskrisen. Behovet for en samlet indsats er udtalt.”

Helle Nielsen og Pernille Rosenkrantz-Theil vil i den kommende tid tage kontakt de andre partier og LO-sektorer på Fyn for at få søsat en proces, som gerne skal munde ud i en række af nye erhvervsinitiativer.