tirsdag den 13. januar 2009

Af med fløjlshandskerne overfor Israel

I dag på sit sædvanlige tirsdagspressemøde understreger Fogh, at Israel har ret til at forsvare sig. Fogh må altså til at stoppe rygmarvsstøtten til Israel. Selv hvis man går med på Foghs idé om, at Israel skal have ret til at forsvare sig mod Hamas´ raketangreb, så er det nuværende angreb langt, langt over grænsen for, hvad der er en rimelig reaktion. Eksempelvis kan det næppe karakteriseres som en forsvarshandling, når Israel har lukket grænserne, sådan at civile ikke kan flygte fra angrebene, og sådan at nødhjælp og journalister ikke kan komme ind.

Israel vækker dårlige minder om forbrydelserne begået mod jøder og mange andre under 2. Verdenskrig. Derfor er det i mange vestlige lande helt naturligt at ville skærme og støtte Israel. At ville beskytte jøder mod overgreb er da også en helt relevant rygmarvsreaktion taget i betragtning hvor kontinuerlige forfølgelser netop tilhængerne af jødedommen har været udsat for - ikke bare under benævnte krig, men gennem hele historien og i stort set alle lande. Men derfra til hovedløst at bakke op om et stat i mellemøsten, blot fordi den kalder sig jødisk, er der alt andet lige et stykke vej. Ikke desto mindre er det den logik, der gør sig gældende, når politikere i USA og Europa fortsat holder hånden over Israel og tillader helt andre standarder end overfor andre stater.

Virkelighedens verden – renset for den historiske dårlige samvittigheds blindhed – er, at Israel sandsynligvis eksperimenterer med de forfærdeligste våben. Der rapporteres i danske medier om palæstinensere med brandsår, der ikke kan slukkes forårsaget af kemiske våben, om anvendelse af kugler, der giver kræftsygdomme og om en ny type trykbølgevåben, der river kroppe over ved voldsomme eksplosioner. Virkelighedens verden er, at en masse mennesker er spærret inde på et meget lille stykke land, hvor der er daglige, alvorlige krigshandlinger. Netop den ekstremt høje befolkningstæthed som følge af tidligere kriges flygtningestrømme, er det helt umuligt at føre en landkrig uden helt urimeligt store civile tab. Således er mere end 200 børn allerede blevet ofre for den overdrevne israelske magtanvendelse.

I dag er krigshandlingerne blevet efterfulgt af et forbud mod opstilling af de arabiske partier i Israel til det kommende parlamentsvalg. Det begynder altså at blive rigtigt uhyggeligt. Forestil Jer, at et land forbød jødiske partier – hvordan ville Israel reagere på det? Hvilke ord ville tages i anvendelse? Hvordan ville vesten reagere? Næppe med opbakning og rutinemæssig støtte til såkaldte forsvarshandlinger, vel?!

Under alle omstændigheder vil forbuddet mod de arabiske partier medvirke til en yderligere isolering og marginalisering af de 1,2 mio. palæstinensere, der bor i Israel, og formodentlig vil opbakningen til Hamas stige i netop denne gruppe. Det er et skridt, der på alle måder bevæger området længere væk fra håbet om fredelig sameksistens mellem de to befolkningsgrupper.

Lige nu gør Israel sig skyldig i rædselsvækkende overgreb mod Gazas indbyggere, og ord som krigsforbrydelser og humanitær katastrofe er allerede begyndt at optræde på i spalterne. Det er derfor helt afgørende, at verdens ledere tager fløjlshandskerne af overfor Israel. Enhver demokratisk stat må fordømme, at Israel nægter arabiske partier at stille op til det kommende valg, at Israel bruger kemisk/biologisk krigsførelse og at Israel har lukket Gaza af sådan at civile ikke kan slippe væk fra krigshandlingerne.